Home

Who overvekt

Verdens helseorganisasjon, forkortet WHO, opprettet 1948, er en internasjonal organisasjon for helsespørsmål tilsluttet FN som frittstående særorganisasjon. Alle selvstendige land og noen andre områder er medlemmer, til sammen 194 medlemsland (2019). Verdens helseorganisasjon ble opprettet 7. april 1948 med Norges daværende helsedirektør Karl Evang (1902-1981) som en av initiativtagerne Overvekt og fedme Cirka 1 av 4 middelaldrande menn og 1 av 5 kvinner har no fedme med kroppsmasseindeks på 30 kg/m2 eller over. Blant barn ser det ut til at den samla andelen med overvekt og fedme har stabilisert seg Verdens helseorganisasjon (WHO) jobber for å bedre helsetilstanden til verdens befolkning, og organisasjonen er en ledende autoritet i det internasjonale helsearbeidet. WHO driver også med forskning, utvikling, opplæring, faglig bistand og nødhjelp Norge har vært aktivt engasjert i Verdens helseorganisasjon - WHO - siden organisasjonen ble opprettet i 1948. Her kan du lese mer om WHOs oppbygging og arbeid, og finne lenker til WHO-relaterte sider Overvekt er en tilstand med for store energilagre i form av fettvev. Den lagrede energien er lik forskjellen mellom energiinntak og organismens samlede energiforbruk. Denne balansen er meget godt regulert, selv hos personer som legger på seg. En vektøkning på ni kg fra 25- til 55-årsalder (noe som ikke er uvanlig i vestlige industriland) representerer et overskuddsinntak på bare 0,3.

Overvekt og fedme er antatt å være primærårsak til over 3 200 dødsfall i 2016. At høy kroppsmasseindeks er en av de aller viktigste risikofaktorene knyttet til tapte leveår og helsetap i Norge fremgår klart av Folkehelseinstituttets rapport Sykdomsbyrden i Norge i 2016 Overvekt og fedme har mange psykiske effekter. Disse avhenger særlig av hvordan du selv oppfatter kroppen din, men også av hvordan du oppfatter at verden rundt deg setter standarder for kroppslig utseende, f.eks. gjennom ukeblad, film og TV. I tillegg kan overvekt begrense aktivitetsnivået ditt og hvilke aktiviteter du kan delta i Overvekt og fedme hos voksne. Nasjonal faglig retningslinje. PDF. Andre relevante retningslinjer og veiledere. Aktivitetshåndboken - Fysisk aktivitet i forebygging og behandling Nasjonal veileder. PDF. Kosthåndboken - Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Samla andel overvekt og fedme blant 17-åringar. Sjølvrapporterte tal frå sesjon 1. Kjelde: Forsvaret/Norgeshelsa. Vaksne og overvekt. Tromsøundersøkinga og Helseundersøkinga i Nord-Trøndelag tyder på at dei fleste vaksne har enten overvekt eller fedme, og at mindretalet har normal vekt Overvekt er ein tilstand der kroppen har for store energilager i form av feittvev.Den lagra energien er lik skiljet mellom inntak av energi og det samla energiforbruket til individet. Dei siste tiåra har ein sett ei monaleg auke av overvekt i industriland, noko som kan koma av endra livsstils- og kosthaldsvaner.. Overvekt aukar risikoen for ei rekkje sjukdommar som diabetes type 2, høgt.

Verdens helseorganisasjon - WHO - Store norske leksiko

Hva forskjellige personer mener med overvekt, varierer veldig. Noen trives med en vekt som er godt over gjennomsnittet, mens andre føler seg utilpass med et par kilo mer enn idealet Overvekt hos barn har nådd epidemiske proporsjoner i det 21. århundre med stigende forekomst i både utviklede- og utviklingsland. Forekomst av fedme blant kanadiske gutter har økt fra 11 % i 1980 til over 30 % i 1990, mens det i samme periode økte fra 4 til 14 % blant brasilianske barn

Overvekt og fedme. Overvekt og fedme er en av de største helseutfordringene i verden og gir økt risiko for en rekke sykdommer. Fysisk aktivitet og sunt kosthold er viktige hjelpemidler for å unngå overvekt. Selv små grep kan gi deg stor helsegevinst og bedre livskvalitet Overvekt betyr kroppsmasseindeks (KMI) mellom 25 og 30 kg/m2. Fedme betyr KMI på 30 kg/m2 eller over. Det haster å få gjort noe med dette, mener ernæringseksperter. Ny rapport foreslår de viktigste tiltakene for å få nordmenn til å spise sunnere

Overvekt og fedme - FH

Alternative mål på overvekt er midjeomkrets og midje-/hofteratio. Forekomsten av overvekt øker i de fleste aldersgrupper i Norge som i mange andre land. Vi har ikke gode nok data til å kunne slå fast om det er endringer i energiforbruket eller energiinntaket i befolkningen som har forårsaket økningen i fedme i senere år Nyttårsforsetter til tross, utbredelsen av overvekt og fedme er ikke like stor som medier tidvis påstår. Samtidig kan sikkert menn og eldre være litt flinkere med å holde forsettene sine enn kvinner og yngre Overvekt og fedme 466 36. Parkinsons sykdom 484 37. Perifer karsykdom 492 38. Polio - resttilstander 498 39. Revmatoid artritt 511 40. Ryggmargsskade 523 41. Ryggsmerter 537 42. Rytmeforstyrrelser 548 43. Schizofreni 561 44. Slag (hjerneslag) 571 45. Smerter 582 46. Stress 602 47. Svimmelhet og balanseforstyrrelser 61 Mennesker er forskjellig bygget, og derfor er det visse marginer som BMI-verdien kan ligge innenfor. Er BMI-verdien din over 25 - 27, bør du imidlertid gjøre noe med det. Overvekt kan blant annet utløse sukkersyke, hjertelidelser, kreft og for høyt blodtrykk.Hvis ditt BMI er over 30, MÅ du gjøre noe * Overvekt blir ofte målt etter kroppsmasseindeks, BMI på engelsk og KMI på norsk, som måler vekt i forhold til høyde (kg/m²). * For voksne definerer WHO overvekt som BMI på 25 eller over.

Verdens helseorganisasjon (WHO) - F

 1. Alvorlig overvekt kan gi helseproblemer og nedsatt livskvalitet. For noen er slankeoperasjon eneste vei til et slankere og sunnere liv. Slankeoperasjon, fedmeoperasjon eller overvektsoperasjon er et samlebegrep for flere operasjoner som har som hensikt å redusere vekten
 2. BMI er en av flere målemetoder for å gi en indikasjon på om du er undervektig, normalvektig, overvektig, eller sykelig overvektig. På bakgrunn av ditt resultat vil vi komme med en anbefaling om hvilken behandling som kan være aktuelt for deg. Vi har et helhetlig tilbud, og vi tilpasser behandlingen etter dine behov.Hos oss får du trening, kostholdsveiledning, livsstilskurs.
 3. Overvekt koster enda mer. I en ny rapport har Menon Economics, på oppdrag fra legemiddelselskapet Novo Nordisk, regnet på hva fedmeepidemien koster det norske samfunnet. De estimerer at de totale samfunnskostnadene er på 68 milliarder kroner årlig
 4. Hva er overvekt? Livet er til for å nytes, og det kan være fristende å belønne seg selv med noe godt etter at dagens plikter er utført. Men hvor går grensen mellom de uskyldige trivselskiloene, og overvekt som kan føre til livsstilssykdommer som diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer? Snarveier
 5. - Overvekt regnes ikke som en sykdom, det skjer først når overvekten kan defineres som fedme i medisinsk sammenheng. Derfor er det viktig at et tilbud som retter seg mot overvektig ungdom fokuserer på kunnskap om mat og næring, men ikke bidrar til å øke kroppspress eller sykeliggjøre overvekt, presiserer prosjektlederen
 6. What are obesity and overweight. Overweight and obesity are defined as abnormal or excessive fat accumulation that may impair health. Body mass index (BMI) is a simple index of weight-for-height that is commonly used to classify overweight and obesity in adults

OVERVEKT HOS VOKSNE Informasjon til deg som står i fare for å utvikle overvekt, eller er overvektig • Egenmestring • Informasjon • Behandlingstilbud • Henvisningsrutiner Seksjon for sykelig overvekt, Nordagut 27 prosent av norske barn er overvektige. Det viser en ny rapport fra Unicef om barns ernæring. - Det er ekstremt krevende å snakke om kostholdsvaner og livsstil med barn, mener overlege

Verdens helseorganisasjon - regjeringen

overvekt - Store medisinske leksiko

Statens vegvesen har fra 1. mars i år skjerpet reglene for overvekt. Det blir raskere anmeldelse og bot enn tidligere. Vegvesenet har likevel små problemer med bobiler og overvekt Ved overvekt. Svær overvekt medfører generelt en risiko for underbehandling ved infeksjoner, fordi standard dose av et antibiotikum ikke gir tilstrekkelige konsentrasjoner av antibiotika. Det er ofte tilstrekkelig å øke dosestørrelse, derimot kan doseintervallene være som hos normalvektige Overvekt og fedme kan være definert som 'unormal eller overdreven fettopphopning som utgjør en helsefare. Beregne din BMI med BMI-kalkulator. Måling av overvekt og fedme. Det er vanskelig å utvikle en enkel indeks for måling av overvekt og fedme hos barn og ungdom fordi kroppene deres gjennomgår en rekke fysiologiske endringer når de. Overvekt henger i stor grad sammen med livsstil og kosthold. Overvekt skyldes i stor grad livsstil og spisevaner. Et energiinntak som er større enn behovet, vil gi et overskudd av energi som lagres som fett. Gener spiller også en stor rolle, og noen vil ha større sjanse for å bli overvektige ved dårlige spisevaner enn andre Overvekt og fedme klassifiseres ved å måle Body Mass Index (BMI). Hvis man har en BMI mellom 25 og 29,9. Ved en BMI på 30 eller høyere, har man fedme. Det er Verdens helseorganisasjon som anbefaler å bruke BMI, som på norsk kalles kroppsmasseindeks (KMI), for å følge utviklingen i befolkningens kroppsvekt

Overvekt 25,0-29,9 Fedme grad 1 30,0-34,9 Fedme grad 2 35,0-39,9 Fedme grad 3 > 40,0 Du regner ut din BMI slik: Dersom du er 1,70 m høy og veier 165 kilo: 165 delt på (1.70 x 1.70) = 57,1 BMI. Overvekt gir økt risiko for sukkersyke, høyt blodtrykk, søvnapne (nattlig pustestopp) og hjertesyk-dommer Denne nettsiden er laget for å hjelpe familier med overvekt og fedme. Les videre og lær hvordan du og din familie kan komme i gang med smarte endringer av levevaner, som på sikt vil gi en lettere kropp og bedre helse Poliklinikk for overvekt Medisinsk avdeling 5021 Bergen Kontakt: 55 97 00 20. Helse Fonna HF Overvektsteam 4V Postboks 2170 5504 Haugesund Kontakt: 52 73 24 15 / 51 73 24 30. Helse Stavanger HF Henvisningsmottak - foreløpig Postboks 8100 4068 Stavanger Kontakt: 51 51 97 15 (mandag og onsdag 10-12) Kartleggingsopphold og rehabilitering for overvekt. OPPFØLGINGSENHETEN FRISK tilbyr dagbasert rehabilitering for helseskadelig overvekt ved våre avdelinger i Trondheim, Moelv og Oslo. En stor del av befolkningen er overvektige, og personer som har en KMI på 40, eller over 35 med tilleggsproblematikk kan få tilbud om rehabiliteringsopphold

DYKKERLAPPEN OG STJERNEHIMMEL | 99 DAGER MED OVERVEKT

Overvekt/fedme ved 6 og 16 års alder, så vel som en sterk økning i KMI mellom 6 og 16 års alder var i sterk grad assosiert med høyere fettmasseindeks (kg/m2) og bukfedme ved 15-20 år. Vi fant ingen indikasjon på at overvekt og fedme i barndommen hadde negativ innvirkning på beinoppbyggingen, men undervekt var assosiert med lavere beinmasse og beintetthet ved 15-20 år Overvekt øker risikoen betraktelig for å utvikle lidelser som hjerte-og karsykdommer, høyt blodtrykk, diabetes type 2, gallesykdommer samt muskel- og skjelletlidelser. Mange overvektige som bruker medikamenter mot slike sykdommer, kan ved å redusere kroppsvekten oppleve at symptomer forsvinner og behovet for medikamenter blir mindre Overvekt og fedme hos barn og unge representerer en alvorlig trussel mot folkehelsen (1), og defineres nå som et kronisk sykdomstilstand i flere land (2). Utredning har som mål å kartlegge årsaksforhold og legge opp til strategi som fremmer mer hensiktsmessig vekst med gradvis korreksjon av kroppssammensetningen Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, poliklinikk for voksne, har regional behandling av pasienter med sykelig overvekt. KMI ≥ 40 kg/m2 eller KMI ≥ 35kg/m2 med følgesykdommer (diabetes mellitus, hypertensjon, søvnapné, respirasjonssvikt eller belastningsrelaterte skjelettsmerter)

Bearbeidet mat gir overvekt. Det er ikke antall kalorier i maten eller mengden proteiner, karbohydrater og fett som avgjør hvilken virkning maten har på kroppen din. Rene råvarer og mindre bearbeidet mat gjør kroppen slankere, selv med like mange kalorier. Bearbeidet mat gir overvekt Fakta om overvekt og fedme Dette er forskjellen på overvekt og fedme Det kan være alt fra én til 100 kilo for mye. OVERVEKT: For noen er ikke overvekt et problem, mens det for andre kan medføre betydelige helseproblemer. Foto: Shutterstock Vis me Overvekt er ifølge Verdens helseorganisasjon definert som kroppsmasseindeks (BMI) over 25 kg/m² hos voksne, mens fedme tilsvarer BMI over 30 kg/m². I USA var 65 % av den voksne befolkningen overvektige i 2002, 31 % fylte kriteriene for fedme ( 1 ) I løpet av de siste tiåra har overvekt og fedme økt markant i nesten alle land i verden. I de aller fleste lav- og mellominntektsland har minst 20 prosent av befolkningen overvekt eller fedme. Dette gjelder også land som sliter med sult og underernæring. Og i de aller fleste høyinntektsland, som Norge, har over 70 prosent overvekt eller.

 1. Basert på undersøkelser i Nord-Trøndelag og Tromsø har 75 prosent av menn og 60 prosent av kvinner enten overvekt eller fedme. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet.. Tallene er høyere enn i de andre nordiske landene
 2. Overvekt: en BMI på mellom 25 og 29,9 og hvor midjemål for kvinner er 80 cm og menn 94 cm. Dersom BMI er 30 og over, og man har et midjemål på 88 cm for kvinner og 103 cm for menn, måles det som fedme. For barn vil normalområdet for kroppsmasseindeks (KMI eller BMI) variere med alder og kjønn
 3. e egne meninger om de forskjellige faktaene. Hva er overvekt? Hva forskjellige personer mener med overvekt, varierer veldig

Overvekt og fedme er to ulike begreper, som sådan defineres disse tilstandene forskjellig. Imidlertid, vil både fedme og overvekt kunne forårsake følgesykdommer og redusert helsetilstand. Definisjonen på fedme er når kroppsmasseindeksen (KMI/BMI = kg /m2) er på mer enn 30, mens definisjonen på overvekt er når en person sin kroppsmasseindeks er på mellom 25 og 30 Overvekt er et økende problem i verden. Man mener at denne utviklingen skyldes livsstilsendringer i vårt moderne samfunn med mer stillesittende arbeid, mindre naturlig mosjon, ubegrenset tilgang på matvarer, økt tilbud av kaloririke matsorter og drikke, samt økt bruk av bil

Overvekt, hva er det - NHI

Overvekt og alvorlig overvekt (adipositas) er tilstander der kroppens depoter av fett er så store at det kan ha helsemessige konsekvenser. Hvis din Body Mass Index (BMI) (vekt/høyde 2 ) er 30 eller mer, lider du av alvorlig overvekt Debatten om overvekt og fedme. Skrevet av Margit Vea; 22. september 2020; Debatten på NRK 15 september handlet om overvekt og fedme. Det var intet nytt fra verken myndighetenes representanter, eller ernæringsekspertene i hvordan møte de store utfordringene knyttet til overvekt og fedme i landet vårt Dette kan tale for betydningen av psykologiske drivkrefter hva gjelder graden av overvekt og at mer psykologisk baserte behandlingsprinsipper burde inkluderes i det tverrfaglige behandlingsopplegget. I et forskningsprosjekt ved Senter for sykelig overvekt (SSO) i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold, pågår PSYMO-studien (= Psychology in Morbid Obesity) Overvekt (25 - 30) Din BMI indikerer at du har en overvekt. Din helserisiko kan være forhøyet, men dette er svært individuelt. BMI kan være misvisende dersom du har høy muskelmasse. For å vurdere din helserisiko er det smart å benytte flere mål

Overvekt og fedme - Helsedirektorate

OVERVEKT: Hvis du har en BMI mellom 25 og 29,9, er anbefalingen fra fedmeekspert Jøran Hjelmesæth at du lar være å slanke deg, men heller fokuserer på å holde vekta Å slite med overvekt og fedme gir økt risiko for både fysiske og psykiske helseproblemer, forklarer overlegen: Nyere forskning viser at man allerede fra toårsalderen finner forhøyede kolesterolverdier, høyt blodtrykk og begynnende diabetes hos mer enn 50 prosent av dem med fedme Overvekt og inaktivitet disponerer for insulinresistens og insulinresistens er et forstadium til diabetes type 2. For bare 20 år siden ble diabetes type 2 kalt alderdomsdiabetes ettersom den typisk utviklet seg hos godt voksne personer

Sykelig overvekt poliklinikk Vi utreder og behandler pasienter med sykelig overvekt. Kontaktinformasjon. Oppmøtested. Inngang 8. Telefon 67 96 14 57 Nye nord Nordbyhagen Besøksadresse Sykehusveien 27, Lørenskog Google maps (Kart) Buss og taxi. Bussen stopper like ved. Hensikten med kurset er å forberede helsepersonell til det første møtet med familier som har barn med overvekt eller fedme. Innhold. Gjennom kurset kan du få kunnskap om hvordan dine holdninger, verdier og forklaringsmodeller kan påvirke den første samtalen. Det er viktig at du er bevisst disse for å klare å skape en god allianse med. Kurset er kun en prototype til pilotstudien. Hensikt. Hensikten med kurset er å styrke tilbudet til familier som har barn med overvekt, ved å tilby et digitalt selvhjelpsverktøy som også kan brukes av de familiene som av ulike årsaker takker nei til oppmøtebasert tilbud i helsetjenesten - Korona-epidemien viser sammenhengen mellom smittsomme sykdommer, som covid-19, og ikke-smittsomme sykdommer som overvekt og fedme , sier Knut-Inge Klepp, områdedirektør for psykisk og fysisk.

Overvekt - Wikipedi

Overvekt og fedme anses ofte som en selv-forskyldt tilstand, i likhet med andre livsstilsrelaterte sykdommer som f.eks røyking. Samtidig som man ikke kan frata individet ansvar for egne valg og handlinger, er det likevel en sterk forenkling av årsakskjeden som fører til utvikling av overvekt og fedme Norge har mest overvekt og fedme i Norden. Disse 25 tingene skal få nordmenn til å spise sunnere. Flere og flere har enten overvekt eller fedme Overweight and obesity are defined as abnormal or excessive fat accumulation that may impair health. They are major risk factors for a number of chronic diseases, including diabetes, cardiovascular diseases and cancer

Er nordmenn så overvektige? - SS

Overvekt gir ikke bare stor risiko for livstruende sykdom og mange helserelaterte plager, men enorme kostnader til samfunnet. Les også: Forskning knytter overvekt til åtte nye krefttyper. Les også: Danske eksperter bekymret over prislapp på fedme. En dobling av vekten i 73 land Begrepet overvekt brukes ved vektøkning på grunn av stor fettmasse. Sykelig overvekt defineres som BMI ≥40 eller BMI ≥35 med vektrelatert tilleggssykdom. Definisjon av normalvekt, overvekt og fedme med hjelp av BMI samt midje- og hoftemål: BMI (kroppsvekt i kg / høyde i m²) Undervekt <18,5 Normalvekt 18,5-24,9 Overvekt 25-29, BMI og overvekt. Beregn ditt BMI-tall; Slik slanker du deg på en sunn måte; Test om du er overvektig - beregn din BMI. Mange mennesker tror at de er overvektige uten at de nødvendigvis er det. Man kan være adskillig rundere enn en reklamemodell uten å være overvektig

Fersk WHO-rapport: Slår alarm om fedme blant barn - V

Sykelig overvekt er blitt et betydelig samfunnsproblem og antall mennesker med KMI over 35 (KMI=Kroppsmasseindex Vekt delt på lengde opphøyd i andre) er raskt økende. Disse personene er i høyrisikogruppen for å utvikle Diabetes type II og høyt blodtrykk i tidlig alder Vi bruker informasjonskapsler på denne nettsiden for å gi deg den aller beste brukeropplevelsen. Ved å besøke siden godkjenner du at vi bruker disse informasjonskapslene Hun mener barn i skolealder gjerne kan inkluderes i samtale om overvekt og endring av levevaner, men at hovedfokuset bør være på selve endringene og ikke vekten. - For eksempel at det er viktig å spise mat som gjør kroppen sterk, frisk og glad. Det er også viktig å spise passe mengde mat for å unngå at kroppen blir for tung, sier hun Oppmøtested. Ved innkallelse til time på vår poliklinikk, vil du få melding på din telefon om hvor du skal møte. Sykelig overvekt poliklinikk er lokalisert i røde bygningen som før var sykehus i Stavanger sentrum (gamle Stavanger sykehus) inngang 7

Helse- og oppvekstfag Vg1 - Overvekt - NDL

Overvekt og fedme er et økende folkehelseproblem i store deler av den vestlige verden. I Norge er behandling og forebygging av dette problemet et helsepolitisk satsingsområde (1). Nærmere én av 50 har antakelig sykelig fedme, det vil si en kroppsmasseindeks (KMI) på ≥40 kg/m² eller ≥35 kg/m² pluss minst en følgesykdom (2) Overvekt og livsstilssykdommer rammer stadig flere, og er en økende utfordring både i arbeidslivet og i det sosiale liv. Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg. Et godt liv utenfor sofaen. Publisert: 16.10.2020. Tore Ingar Stensgård Hansen - 68 år fra Askim, var en livsnyter som koste seg med det han kom over av god mat

Gå ned i vekt og hold vekta - helsenorge

Overvekt er et problem for stadig flere. Ifølge Norsk Helseinformatikk(NHI) vil en gjennomsnittlig økning i kroppsvekt i den norske befolkning ventes å få konsekvenser for helse og velferd i framtiden, noe som gjør at stadig mer oppmerksomhet rettes mot dette problemet.. Dette gjør overvekt med kroppen. Ernæringsfysiolog Anne Christine Browne fra Kostholdsklinikken.no påpeker at det er. Overvekt er ikke bare noe som kan gå utover selvfølelse, overskudd, og bevegelighet, men det er også helseskadelig fordi det øker risikoen for sykdommer som diabetes type 2, kreft, og hjerte- og karsykdommer Ifølge barnevekststudien, som er en del av et WHO-samarbeid, er rundt 20 prosent av 3-4-klassinger overvektige eller har fedme. Dette er et høyt tall, sier overlege Samira Lekhal, leder seksjon for barn og unge ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold Overvekt gir ingen dramatisk endring i levermetabolismen, selv ved fettinfiltrasjon i organet. Studier av aktivitet i individuelle legemiddelmetaboliserende enzymer og renal clearance har gitt til dels motstridende funn, og det er uklart hvilken innvirkning overvekt har på legemiddeleliminasjonen (4, 5) Overvekt og mindfulness Litteraturstudie : Faglitteratur overvekt, mindfulness, kognitiv terapi. Pubmed, PsycInfo, Scopus i 2015 søkeordene obesity AND mindfulnes

Avis – WikipediaMiljøgifter og hjernens utvikling - FHIJenter kommer tidligere i puberteten - HelseLiv og helse

Prisen på overvekt er 90 kroner kiloen. Hvis man har maksimal overvekt, som er 12 kg, må man betale 1080 kroner. Hos SAS kan et vanlig innsjekket kolli veie opp til 23 kg. SAS opererer ikke med kilopris på overvekt, men har to satser. Veier bagasjen mer enn 23 kg må man betale et gebyr på flyplassen Overvekt og fedme Ernæring og kosthold har stor betydning for folkehelsen. Verdens helseorganisasjons (WHO) anbefaler at kroppsmasseindeksen (KMI) ligger på mellom 18,5 og 25. KMI regnes ut ved å dele personens vekt med vedkommendes høyde ganger to Tall fra bl.a Verdens Helseorganisasjon (WHO) viser økende forekomst av overvekt og fedme både i utviklingsland og i industriland. Økningen i kroppsvekt er så sterk og rask at mange mener vi står overfor en global epidemi, med store konsekvenser for helse og velferd Statens vegvesen har nok en gang avholdt trafikkontroller. I den forbindelse ble det avdekket litt av hvert Sykelig overvekt -lærings -og mestringskurs 2-dagers kurs som er for deg som er under utredning og behandling ved Senter for sykelig overvekt og ønsker å møte andre i samme situasjon. Arrangeres jevnlig både i Tromsø og Harstad Overvekt er knyttet til høyere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom tidligere i livet sammenlignet med en person med normal kroppsvekt. Ved å holde en normal vekt kan man redusere risiko for hjerte- og karsykdom og utsette når slik sykdom rammer. Undersøkelser viser at blant middelaldrende overvektige menn øker risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom med 21 prosent

 • Hellvik hus rosmarin.
 • Lambertseter bad temperatur.
 • 1 staffel köln 50667.
 • Varmebeskyttende spray anbefaling.
 • Burger king pannekaker.
 • Stiga motorsag sp 37.
 • Norrøne navn menn.
 • Storbyferie amsterdam.
 • Rathaus 1 iserlohn.
 • Endless for alltid lyrics.
 • Hellvik hus rosmarin.
 • Hankook rennreifen mit straßenzulassung.
 • Reign of elizabeth 1.
 • Iguanodon ernährung.
 • Travhästar namn.
 • Smørkjeks oppskrift.
 • Rønvikfjellet dødsfall.
 • Alice in wonderland author.
 • Disco one aschaffenburg geschlossen.
 • Tabakspeicher nordhausen eintritt.
 • Was macht eminem heute 2017.
 • Ganon ocarina of time.
 • 64x64 picture maker.
 • Prompe.
 • Rathaus 1 iserlohn.
 • Estoril.
 • Hva brukes karbon til.
 • Moa syd.
 • Dagskort narvikfjellet.
 • Douchebag big bastard.
 • Kia niro elektrisk 2018.
 • Livsglede for eldre sangen.
 • Pondus serie online.
 • Bård hauki bilder.
 • Markedsplassen blomster.
 • Ballett dance akademie kürten.
 • Italiensk lammegryte.
 • Kaikanten gryllefjord as.
 • Nissan altima interior.
 • Factory magdeburg buckau kommende veranstaltungen.
 • Triskelion tattoo meaning.