Home

Lønnstrinn bergen kommune 2021

Bergen kommune ønsker å tilby konkurransedyktig lønn. I utlysningsteksten finner du som regel informasjon om lønnsnivå for den aktuelle stillingen. Arbeidstid. Det finnes ulike arbeidstidsordninger i Bergen kommune. Pensjon. I tillegg til folketrygden har Bergen kommune offentlig tjenestepensjonsordning for sine ansatte Som ansatt i Bemanningstjenester i Bergen kommune, lønnes du ut fra gjeldende avtaleverk. Det er din tidligere arbeidserfaring som avgjør hvilket lønnstrinn du starter på. Summen av tidligere arbeidserfaring etter fylte 18 år utgjør din lønnsansiennitet

Bergen kommune - Lønns- og arbeidsforhol

Bergen kommune - Lønnsberegning og utbetaling av lønn i

 1. Gå tilbake til: Du er her: Forside; Om kommunen; Avdelinger; Bemanningstjeneste
 2. 2017: LO Stat, Unio og YS Stat 2016: LO Stat, Unio og YS Stat | Akademikerne 2015: Hovedlønnstabell (A-tabell) fra 1. mai 2015 2014: Hovedlønnstabell (A-tabell) fra 1. mai 2014 2013: Hovedlønnstabell (A-tabell) fra 1. mai 201
 3. KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i kommunal- og fylkeskommunal sektor. Er du ansatt i en kommune eller fylkeskommune, vil arbeidsgiveren din mest sannsynlig være tilslutta KS. Unntaket er Oslo kommune, som er et eget tariffområde
 4. Siste nytt om lønnsoppgjøret ditt. Søk i tariffavtaler eller se oversikt over avtalene Fagforbundet er part i. Se mer he
 5. Bergen kommune, Seksjon informasjon, Rådhusgt.10. Postboks 7700, 5020 Bergen. Ansv.red: Robert Rastad, kontaktperson: Ragnar Bøe , nettkoord: Bjørn Vindenes.
 6. En av de viktigste oppgavene for Utdanningsforbundet er å jobbe for at medlemmene skal ha bra lønn og gode arbeidsvilkår. Her finner du det du trenger å vite om for eksempel tariff, lønnsoppgjør, tariffavtaler, pensjon
 7. Digitalarkivet er Arkivverkets publiseringskanal for arkivmateriale. Digitalarkivet er gratis å bruke og tilgjengelig for alle

Du kan også finne forskjellen mellom kvinner og menns lønn, eller hva som vanlig å tjene i kommunen du bor. Finn gjennomsnittslønnen i nærmere 400 utvalgte yrker for kvinner og menn Månedslønnen vi bruker for å sammenligne ulike yrker, omfatter den avtalte lønnen i tillegg til uregelmessige tillegg og bonus Oslo kommune er opptatt av et organisert arbeidsliv og forholder seg til 30 ulike fagforeninger med medlemmer som er ansatt i kommunen. Fagforeningene kan bistå medlemmene i arbeidsforholdet, og forhandler på ulike måter med kommunen om blant annet lønn, arbeidstid og pensjon Tips! Ved bruk av nettleseren Chrome, kan du åpne filene i Acrobat Reader, og bruke søkefunksjonen der, uten å måtte laste ned filene. Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne (pdf). Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne - med departementets kommentarer (pdf) Departementets kommentarer er ikke oppdatert etter hovedoppgjøret 2020 Statens lønnstrinn henviser til lønnstabellene som er fremforhandlet mellom staten og LO Stat, YS Stat og Unio. Disse forhandlingene skjer vanligvis i løpet av april, slik at nye lønnstrinn trer i kraft fra 1. mai hvert år. Slik brukes lønnstrinnene. Alle statsansatte har avtalt lønnsnivå i arbeidskontrakten sin etter statens lønnstrinn

Lønnstrinn Yrkeskode ArbeidsforholdsID Avlønningstype Permisjon Permittering Spesielle forhold Bytte lønnssystem, fusjon, oppkjøp, kommunesammenslåing og mer Arbeidsforhold ved lønn til ansatte som har sluttet Bytte lønnssystem Bytte jobb hos samme arbeidsgiver Fisjon Fusjon Oppkjøp, eierskifte eller overdragelse av virksomhe Stillingene i kommuner, fylkeskommuner og i staten er delt inn i ulike kategorier. Innhold og ansvar i jobben avgjør hvilken tittel som velges. Disse titlene brukes på alle arbeidsplasser i offentlig sektor, uavhengig av fagfelt Det gis et generelt tillegg på 2,62 prosent, minimum 12.000 kroner på Oslo kommunes lønnstabell. Alle arbeidstakere til og med lønnstrinn 31 får 12.000 kroner. Fra lønnstrinn 32 er tillegget 2,62 prosent. Rammen for oppgjøret er 3,2 prosent. Virkningstidspunkt er fra 1. mai Bergen Kommune - Rådgiver (Ref.nr: 1943555161). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Trondheim kommune er en stor organisasjon med et mangfold av enheter og tjenester. De fleste enhetene har 1 merkantil ansatt, mens andre enheter har flere merkantilt ansatte, avhengig av type enhet. Det er også stor variasjon i oppgaver merkantile ansatte ivaretar, noen ansatte ivaretar merkantile tjenester fra a-å, mens andre ivaretar et avgrenset område Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Bergen Bergen Kommune - Konsulent Lønn (ref.nr. 2354344271). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Vårt mål er at medlemmene skal ha et lønnsnivå som gjenspeiler deres kompetanse, ansvar og innsats Bergen kommune - Levekårsrapport 2016. Bakgrunn, metode og datagrunnlag LEVEKÅR OG HELSE. DATAGRUNNLAG. Mange faktorer påvirker levekår til den enkelte bergenser Ingen støtte for Internet Explorer! Applikasjonen du forsøker å starte har avsluttet støtten for Internet Explorer. For å kunne benytte applikasjonen må du oppgradere til en annen nettleser, f.eks. Google Chrome eller Mozilla FirefoxGoogle Chrome eller Mozilla Firefo Bergen Bolig og Byfornyelse KF er et kommunalt foretak med formål etablering av utleieboliger og andre botilbud, forvaltning, drift og vedlikehold av disse. Boligporteføljen består av ca. 5100 kommunale utleieboliger, og foretaket har i dag 43 ansatte. Les mer om Bergen Kommune

Lønnstrinn Årslønn Timelønn Lønnstrinn Årslønn Timelønn 19 296 300 151,80 61 534 100 273,70 20 299 800 153,60 62 544 400 279,00 21 303 500 155,50 63 555 100 284,50 22 307 100 157,10 64 565 50 Lønns-Pr. år Pr. år Pr. mnd. Pr. dag Pr. år Pr. mnd Pr. år Pr. mnd Pr. dag trinn 50 % 100 % 19 290 200 289 800 24 150,00 805,00 5 804 483,60 283 996 23 666,40 788,90 19 235,30 313,70 70,6 Bergen City Sightseeing On A Spectacular Hurtigruten Voyage Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå Dato: FOR-2017-05-31-687: Ikrafttredelse: 01.07.2017: Gjelder for: Bergen kommune, Vestland: Hjemmel: LOV-2011-06-24-30-§3-2a: Kunngjort: 06.06.2017 kl. 13.2

Kommunesammenslåing. Nytt navn. Forskrift. Ny kommune fra: 1. Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner. Sandefjord kommune. Vedtak (Lovdata) 01.01.2017. 2. Larvik og. Sjekk resultatet fra Stortingsvalget i Bergen, Hordaland hos VG. parti stemmer stemmer (%) prognose (%) endring fra 2013 endring fra; 2015; Høyre: 51 290: 0 Veiledende skolerute for Bergen kommune. Alle datoer gjelder fra og med til og med. Legg Ferie og fridager for 2016 - 2017 i kalenderen din Februar 2017. Mandag 05.02. Plannleggingsdag SFO åpen 05.02; Barnehage åpen 05.02; Mars 2017. 21.03 - 28.03. Påskeferie 29.03 - 01. Bergen Næringsråd tilbyr en møteplass for unge i næringslivet gjennom BergenUP. Nettverket er tverrfaglig og skal styrke de unges stemme i utviklingen av regionens næringsliv og dets rammebetingelser

EØS 014-2017 Dynamisk innkjøpsordning for vekter, alarm- og sikkerhetstjenester for Bergen kommune og samarbeidsparter Publisert av: Bergen Kommune Kunngjøringstype: Kunngjøring av konkurrans Fredag formiddag la byrådet i Bergen frem den nye levekårsundersøkelsen, den tredje i rekken. Undersøkelse viser de beste og verste områdene i Bergen, og tar for seg temaene helse, utdanning, arbeid, livsstil og aktivitet. Resultatene er fordelt på 51 soner og viser forskjeller mellom ulike deler av kommunen. Her kan du lese hele rapporten FUB ved UiB Lønn, lønnsrammer og lønnsspenn. Vi omtaler i det følgende Lønnssystemet i Staten sett fra UiB. De sentrale lønnsoppgjør virker selvfølgelig inn på både struktur og lønnsnivå i tillegg. Stipendiatstillingen vil bli omtalt i e.. Bergen, Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Osterøy, Samnanger, Vaksdal og Øygarden kommunar går saman om ein felles tiltakspakke for å bremse smitteutviklinga i regionen. Les meir 05. november 2020 Nye nasjonale smitteverntiltak - ekstra tiltak for Bjørnafjorden og bergensregionen kje Bergen: 27.12.17. Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel for Bergen kommune i 2017 . Det vises til kunngjøring for planoppstart av rullering av kommuneplanens arealdel for Bergen kommune (planen omtales videre som KPA2016). Høringsfrist for å komme med innspill til KPA2016 er 31.12.2017

Oslo kommune har for tariffperioden 1. Disse forhandlingene skjer vanligvis i løpet av april, slik at nye lønnstrinn trer i kraft fra 1. Tabellen under er dermed gjeldende fra 1. Sjekk hvor mye du tjener på å rykke opp et lønnstrinn eller fem. Denne uken startet forhandlingene for nær en halv million ansatte i kommunene Signerte samarbeidsavtale om Idrettscampus Bergen 03.02.2017 Si din mening om din barnehage, skole og SFO 02.02.2017 Sykkelambassadører og nytt undervisningsopplegg 03.02.2017 Oslo kommune ved Byrådsavdeling for finans har i dag mottatt en rapport etter at Arbeidstilsynet har ført tilsyn med kommunens etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene. Publisert: 23.09.2020 Nå er finalistene til arkitekturprisen klare Se hvem de. Gyldig fra 1. mai 2017 til 30. april 2018 Tidligere C-tabell utgikk ved mellomoppgjøret 2017 per 01.05.2017

Bergen kommune - 2017

Nye covid-19 tiltak fra regjeringen - oppdatert informasjon. IKOMM AS og Nesodden kommune inngår langsiktig samarbeid; Program for formannskapets budsjetthøring tirsdag 3. novembe Årstad var en egen kommune til området ble slått sammen med Bergen i 1915. Bydelen har rundt 40.600 innbyggere Karmøy kommune trenger mange sommervikarer, særlig i teknisk etat og helse- og omsorgsetaten. Sommerjobbene lyses ut under Ledig stilling hver vår. Styreverv. Karmøy kommune søker nye kandidater til styrene i ulike virksomheter som kommunen har eierskap i Koronavirus og smittevernstiltak i Oslo kommune. Råd og regler i Oslo Finn informasjon om anbefalinger og påbud som gjelder i Oslo. Testing og prøvesvar Slik går du frem hvis du mistenker at du kan være smittet av koronaviruset. Informasjon på flere språk Informasjon om korona. Bergen kommune 9. mars 2017 · Elise er en av 850 utviklingshemmede og ledsagere som i løpet av ni dager er med på vinteraktiviteter under Aktive dager på Kvamskogen

Lønn for ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet - SS

Ungdommens bystyre i Bergen 2017. Bergen kommune. 20. mars 2017 · - Det er vi ungdommer som selv er eksperter på vårt felt, sier Tora Kildehaug som er nyvalgt ordfører i Ungdommens bystyre i Bergen. Her kan du se saker som engasjerer Ungdommens bystyre i 2017 og hvordan du kan fremme en sak:. UKM Bergen 2017. Bergen kommune. 15. februar 2017 · - Jeg har sommerfugler i magen, forteller Hedda. Hun er en av 91 ungdommer som skal delta under helgens UKM i Fana kulturhus. Få med deg Hedda, utstillinger, fremvisninger og andre konserter lørdag 18. februar fra klokken 18

Bergen kommune - Forsid

For stillingskoden «sykepleier», som er den største gruppen, får alle ett ekstra lønnstrinn. - Hvor mye det er i kroner og øre, vil variere for den enkelte, fra rundt 4500 kroner til rundt 11 500 for de med høy lønn, sier hun. Fornøyd. I Oslo kommune kan nå 1286 sykepleiere glede seg over ett ekstra lønnstrinn Lønnstrinn skien kommune HR-stab representerer kommunen som arbeidsgiver overfor. Trondheim, Bergen, Bodø, Hamar, Førde, Kristiansan Ålesun Haugesun Skien ,. NSF Telemark har kartlagt lønn til sykepleierstudenter i virksomhetene i Telemark. Hun jobber som kreftkoordinator i Skien kommune Tokke kommune heimeside; Hovudmeny. Meld Avvik. Interne nummer. Nytilsett. 4. november 2020 Nytt hovudverneombod. Monica Tjønn Lunde er nytt hovedverneombod i Tokke kommune. 8. oktober 2020 25 års jubilantar og pensjonerte 2020. 28. august 2020 Aktivitetskort for tilsette. 26. Bergen kulturskole 2017. Bergen kommune. 18. mars 2017 · - Det er veldig gøyt å være på kulturskolen! :-) 1. Helse og omsorg i Bergen kommune. 1 790 følgere · Statlig organisasjon. Grieghallen. 22 076 følgere · Konsertsted. Øygarden kommune. 4 207 følgere · Statlig organisasjon

Lønn for ansatte i staten - regjeringen

 1. Lønnspolitisk plan for Grimstad kommune - 2017 Side 3 av 14 1 Innledning Lønnspolitisk plan for Grimstad kommune har sitt utgangspunkt i og er et viktig element i kommunens arbeidsgiverpolitikk. Lønnspolitikken i Grimstad kommune skal bidra til å utvikle, beholde og rekruttere kvalifisert personell
 2. NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn
 3. Her finner du oppdaterte satser for 2018 og 2019. Statens lønnstrinn Statens reiseregulativ, Skattesatser, Saldoavskrivning, Fradragssatser, Forskuddssatser.
 4. Velkommen til Hammerfest kommune. Her finner du informasjon om politisk virksomhet, kommunale tjenester, samfunnsutvikling, ledige stillinger og organisering av kommunen
 5. Larvik kommune - Anskaffelsesstrategi 2017-2020 2017-01-20 Side 3 av 38 1. INNLEDNING Larvik kommune har per i dag en anskaffelsesstrategi for 2014-2016. I kommunestyresak 136/14 ble denne vedtatt samtidig som det ble vedtatt at ny strategi skal vedtas/revideres i 2016

Avvik 2: Bergen kommune, Årstad barneverntjeneste oppfyller ikke alltid plikten til å gi tilbakemelding til offentlig melder. Bergen, 3. mai 2017. Hilde Ordemann revisjonsleder. Vibeke Herskedal revisor . 1. Innledning. Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Årstad barneverntjeneste 3. - 5. april 2017 Bergen: pleie og omsorg nøkkeltall og tjenesteprofil. Ressursbruksindikatoren viser at Bergen hadde en ressursbruk til pleie- og omsorgstjenester litt under ASSS-gjennomsnitt, 2,4 % under. De gjennomsnittlige kostnadene til hjemmetjenester per mottaker økte en del siden 2017 Beredskaurs KS Bergen. Frist: 10.11.2020 Kontakt. Sentralbord: 24 14 20 00 Sentralbordet er betjent: 08:00 - 15:00 E-post: post@utdanningsforbundet.no. Besøksadresse. Hausmanns gate 17, 0182 Oslo Åpningstider for resepsjonen: 08:00 - 15:00 Se kart Lærernes hus. Utdanningsforbundets.

KS Lønnstabell Lønnstrinn kommune Fagforbunde

Prestasjonskonferansen 2017 Seminarer Grieghallen Mandag 08:30 - 20:00. VM-seminar Seminarer Ole Bull Scene Mandag 10:00 - 14:00. Individuell tempo kvinner junior Konkurranseprogram Bergen sentrum Mandag 10:35 - 11:50. Medaljeseremoni - Individuell tempo kvinner junior Konkurranseprogram Torgallmenningen Mandag 12:10 (estimated) I dag mottok Bergen kommune Samfunnssikkerhetsprisen 2017 for kommunens initiativ til, etablering og drift av Samvirkesenteret under sykkel-VM. Her ser du hvordan 31 forskjellige beredskapsaktører i Bergen samarbeidet om vår sikkerhet under mesterskapet

Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde

Hjemmel: Fastsatt av Bergen bystyre 22. mars 2017 med hjemmel i forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 6, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og § 18. Endret ved forskrift 14 mars 2019 nr. 215 6. november 2020 6. november: Anbefaler redusert sosial kontakt. Selv om Flekkefjord kommune for øyeblikket ikke har nye bekreftede smittetilfeller, må innbyggere være forberedt på at vi kan få økt smitte også her.. En eiendom i Helleveien 230 i Bergen kommune har skiftet eier. Leiligheten ble solgt for 2.615.000 kroner av Benedicte Tvedt Pedersen. Leiligheten er en av 160 boliger i Hellenesset borettslag. Salget ble registrert 4. november

Bergen kommune

Lønnstrinn Oslo Kommune Adjunkt. Lønn og arbeidsliv - Akademikerne. Akademikerne. Mellomoppgjøret 2017 KMDs nettside: - ppt laste ned. Sammenslutning av norske akademikerforeninger - Akademikerne. Lønnstrinn Akademikerne Staten. Forhandlingssystemet i staten for våre medlemmer. Oslo og Bergen kommune skjerper koronatiltak og forbyr gudstjenester. - Det blir ingen hengelås på kirkedørene, sier Finn Folke Thorp, kommunikasjonsansvarlig i Kirkelig fellesråd i Oslo

Lønn og arbeidsvilkår - Utdanningsforbunde

Lønnstrinn 2019 Statens satser - Full oversik

 1. Lønnstrinn - Skatteetate
 2. Rådgiver i offentlig sektor utdanning
 3. Tariff 2019: Enighet i Oslo kommune - Utdanningsforbunde

Rådgiver (Ref.nr: 1943555161) - Bergen Kommune

 • Unfall a6 heute walldorf.
 • My little pony charaktere.
 • Salg av pc.
 • Nexus vst.
 • Senke kisten.
 • Mla citation book with editor.
 • Felleskjøpet agri kundetjeneste.
 • Barnevennlig strand barcelona.
 • Hyundai zahnriemenwechsel kosten.
 • Eggdonasjon norge 2018.
 • My little pony applejack.
 • Lønnsslipp halden kommune.
 • Senke kisten.
 • Bbc earth norge.
 • Klinisk psykologi behandlingsmetoder.
 • Hva betyr skeiv.
 • Age of enlightenment britannica.
 • Informasjon om vaktler.
 • Omskjæring i oslo grønland.
 • Liniennetzplan jena.
 • Wikipedia rosh hashana.
 • Katniss everdeen father.
 • Nm ski alta tv.
 • Thai airways sikkerhet.
 • Beckmann skolesekk garanti.
 • Pizza vera revetal.
 • Portabel projektor bäst i test.
 • Gopro billig.
 • Durchschnittliche preise malerarbeiten.
 • Editing program ipad.
 • Transparent background photoshop.
 • Juleøltest 2017 aftenposten.
 • Zumba leverkusen wiesdorf.
 • Klaveness tøfler.
 • Stiller iphone klokka selv.
 • Trondheim klatresenter åpningstider.
 • M8 skrue mål.
 • Maskerad tips utklädnad tjej.
 • Hellvik hus rosmarin.
 • Matkollektivet bergen.
 • And what rough beast its hour come round at last slouches towards bethlehem to be born.